Open Access Repository @ RMUTTO

Repository Management

วิทยาเขตบางพระ ->บทความ(คณะสัตวแพทย์ฯ)

DSpace/Manakin Repository

วิทยาเขตบางพระ ->บทความ(คณะสัตวแพทย์ฯ)

 

Recent Submissions

  • สุทธิทัศน์ ทองคำใส, ศิประภา เจนสัญญายุทธ, ชัชวาลย์ สงวนแก้ว (การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มทร.ตะวันออก มรภ.กลุ่มศรีอยุธยา และราชนครินทร์วิชาการและวิจัย วันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557, 2014-05-16)
    นกแก้วเพศผู้ 2 ตัว ถูกพามาที่โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีอาการเบื่ออาหาร น้ำหนักลด และแสดงอาการระบบทางเดินหายใจและตายในเวลาต่อมา ผลการชันสูตรพบรอยโรคเลือดออกที่ปอด แสดงถึงภาวะปอดอักเสบ ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

RSS Feeds